Menu

Generalforsamling i Egebjerg Fodbold d. 6/9 2021

image
11. august 2021 kl. 21:25

Egebjerg Fodbold afholder generalforsamling d. 6 september 2021 kl. 19. i Ulbølle klubhus.

Vi opfordrer ALLE med interesse i Egebjerg Fodbold, det være sig spillere, forældre og andre med lokalt engagement, om at møde op til generalforsamlingen. 
Dagsorden i henhold til vedtægter. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde på mail til formand.egebjergfodbold@gmail.com senest torsdag den 30/8-2021